PONUKA NA SÚKROMNÉ DETSKÉ OSLAVY A ZÁHRADNÉ PÁRTY
 

SKÁKACÍ HRAD SO ŠMÝKAČKOU 

Skákací hrad je určený na súkromné využitie – domáce použitie, rodinné párty, rodinné oslavy, súkromné akcie. Hrad je určený pre deti vo veku 3 – 10 rokov

Výrobným materiálom je laminované PVC a nylon. Atrakcia spĺňa všetky európske bezpečnostné normy.

Vyžaduje: nepretržitý prívod elektrickej energie 220V - klasická zásuvka. Maximálna záťaž 226 kg, Maximálny počet deti na hrade súčasne: 5. Rozmery: 5 x 4 x 3 m, Veľkosť: 20 m2

V cene prenájmu atrakcie je zahrnuté: :skákací hrad, fukár (230V, 50Hz), ukotvovacie kolíky, podkladová plachta pod hrad,  dovoz, inštalácia a odvoz hradu.

Zabezpečenie dozoru počas trvania podujatia podľa dohody.

SKÁKACÍ HRAD OPICA


Hrad je určený pre deti vo veku 3 – 12 rokov

Atrakcia spĺňa všetky európske bezpečnostné normy.

Vyžaduje: nepretržitý prívod elektrickej energie 220V - klasická zásuvka.
Rozmer hradu : 6 x 4 x 3,5 m

V cene prenájmu atrakcie je zahrnuté: :skákací hrad, fukár (230V, 50Hz), ukotvovacie kolíky, podkladová plachta pod hrad, dovoz, inštalácia  a odvoz hradu. 

Zabezpečenie dozoru počas trvania podujatia podľa dohody. 


MASKOTI

TUČNIAK, PANDA, DINO

Maskoti na prenájom. Možno zapožičania samotného kostýmu maskota. V prípade záujmu je možné si objednať aj maskota s animátorom.

ELEKTRICKÉ ŠTVORKOLKY A ŠĽAPACIE MOTOKÁRY

Detské elektrické štvorkolky sú skvelou zábavou pre všetkých malých pretekárov. Štvorkolky sú prispôsobené deťom, môžu na nich len tak jazdiť alebo môžete zorganizovať preteky. Na elektrické štvorkolky je potrebný pevný povrch.


Šľapacie motokáry majú nosnosť až do 60 kg a sú určené pre deti vo veku od 5 - do 12 rokov.  Motokára so stabilným podvozkom a vyprofilovaným sedadlom zabezpečuje pohodlie a príjemnú jazdu.   Na motokáry je potrebný pevný povrch.

MODELOVANIE Z BALÓNOV

Modelovanie z balónov je obľúbená atrakcia pre deti. Z obyčajného balóna sa v priebehu pár sekúnd stane meč, žirafa, psík, kvetinka, včela, lietadlo, opica a mnoho ďalšieho.

Balónová postavička či zvieratko je pre deti zároveň pekným darčekom.  

V prípade menšieho počtu detí je modelovanie balónov možné využiť aj ako workshop pre deti - deti sa naučia z balónov vymodelovať jednoduchšie postavičky.

Modelovanie balónov prebieha v kostýme milého klauna. Pracujeme s kvalitnými balónmi spoločnosti Qualatex

ANIMAČNÝ PROGRAM

KREATÍVNE DIELNE

 Tvorivé dielne, ktoré vieme špeciálne zabezpečiť podľa zadanej témy alebo veku detí. Materiálne a technické zabezpečenie tvorivých dielní je na našej strane a tak s touto aktivitou nemáte žiadne starosti.
 

HRY A SÚŤAŽE

Zabavíme deti rôznymi hrami a súťažami prispôsobenými ich veku. 
 Vytvoríme vám animačný program na mieru či podľa špeciálnych požiadaviek.
Deti zabavíme tradičnými i menej bežnými hrami. 

GLITROVÉ TETOVANIE

V priebehu krátkej chvíle dokáže náš animátor vyčariť na ktorejkoľvek časti tela trblietavú ozdobu, ktorá poteší deti všetkých vekových kategórií. Tetovanie sa aplikuje pomocou špeciálnych šablón, lepidla na telo a farebných práškov. Tetovanie vydrží 7 - 10 dní.

POKYNY PRE INŠTALÁCIU A POUŽÍVANIE SKÁKACÍCH HRADOV

PODMIENKY PRENÁJMU

1. Vek nájomcu musí byť najmenej 18 rokov

2. Prenajímateľ nájomcovi prenajíma skákací hrad na vopred dohodnuté obdobie. Prenajímateľ poskytne nájomcovi bezpečnostné pokyny aj v písomnej forme, ktorých porozumenie nájomca potvrdí svojim podpisom.

3. Nájomca plne zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré budú atrakciu používať a zaväzuje sa k dodržiavaniu bezpečnostných podmienok.

4. Nájomca úplne zodpovedá za vypožičaný  skákací hrad. Je povinný starať sa o neho tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu. V prípade poškodenia skákacieho hradu vinou nájomcu je povinný uhradiť všetky náklady na jeho opravu, vrátane prepravy.

5. Nájomca nesmie skákací hrad požičať tretej osobe.  

6. Prenajímateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne vinou nesprávneho zaobchádzania, nedodržaním bezpečnostných pokynov či poškodením zapožičaného skákacieho hradu zo strany nájomcu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. K zaisteniu bezproblémového chodu atrakcie je potrebný rovný terén a dostatok miesta v okolí hradu. Terén musí byť zbavený kameňov, ostrých predmetov, tŕňov, presahujúcich konárov stromov a kríkov. K zaisteniu dostatočnej stability sa hrad pripevňuje kolíkmi (na trávnatom povrchu).

2. V blízkosti hradu je zakázaná manipulácia s ohňom a všetkými predmetmi, ktoré by mohli hrad poškodiť.

3. Prevádzka atrakcie musí byť pod stálym dohľadom dospelej osoby. Za akékoľvek úrazy je zodpovedný nájomca. Nesmie byť prekročená nosnosť atrakcie  - maximálna záťaž 226 kg, maximálny počet deti súčasne: 5. Hrad je určené výlučne pre deti, nie pre dospelé osoby alebo zvieratá.

4. Do skákacieho hradu je zakázané si nosiť jedlo a nápoje a akékoľvek predmety, ktoré by mohli hrad poškodiť. Pred vstupom do hradu je potrebné sa vyzuť. Do hradu vstupujú deti bez okuliarov a žuvačiek.

5. Skákací hrad nesmie byť v prevádzke, pokiaľ prší. Elektrické káble a ventilátor musia byť vždy chránené pred vodou. V prípade dažďa alebo akýchkoľvek nepriaznivých poveternostných podmienok /vietor/  je potrebné skákací hrad vypnúť z elektriky a odpojiť od fukára a fukár je potrebné ihneď odložiť. Hrad je potrebné umiestniť na bezpečné miesto. Pokiaľ atrakcia zmokne, je potrebné ju nechať vysušiť.

6. Fukár musí byť zapojený po celú dobu prevádzky atrakcie – prúd vzduchu ho tak udržuje trvale nafúknutý a to i pri menšom poškodení. Pri  používaní atrakcie je zakázané šplhať sa alebo vešať sa na steny hradu. Súčasne nie je prípustné sedenie na prednej časti atrakcie, pretože hrozí nerovnomerné rozloženie vzduchu v hrade. Pokiaľ je hrad preťažený, môže nastať problém s ventilátorom. 

MONTÁŽ

1. Atrakcia musí byť inštalovaná na rovnom povrchu. Skontrolujte, či sa na zemi nenachádzajú ostré predmety, ktoré by mohli hrad poškodiť.

2. Najprv roztiahnite podkladovú plachtu. Položte na ňu hrad a roztiahnite ho.  

3. Fukár položte blízko hradu. Na vývod fukáru navlečte rukáv z hradu, ktorý sa nachádza na zadnej strane atrakcie. Rukáv k fukáru poriadne uviažte.

4. Fukár zapojte do zásuvky a zapnite. Hrad sa začne ihneď nafukovať. Jeho nafúknutie trvá približne minútu.

5. Po nafúknutí upevnite hrad do zeme s kolíkmi, čím je atrakcia pripravená na prevádzku.

6. Keď budete chcieť skákací hrad zložiť, jednoducho vypnite fukár, čím hrad spadne na zem. NIKDY NEVYPÍNAJTE FUKÁR, KEĎ SÚ NA HRADE ALEBO V JEHO BLÍZKOSTRI DETI.

7. Odpojte rukáv hradu od fukára, vyberte kolíky zo zeme. Postupným skladaním atrakcie vytláčate z neho vzduch. Po jeho zložení ho uložte do prepravného vaku.

 

Kontaktné údaje

Mailová adresa
Telefónne číslo