PONUKA NA DETSKÉ OSLAVY

SKÁKACÍ HRAD 

Skákací hrad je určený na súkromné využitie – domáce použitie, rodinné párty, rodinné oslavy, súkromné akcie. Hrad je určený pre deti vo veku 3 – 10 rokov

Výrobným materiálom je laminované PVC a nylon. Atrakcia spĺňa všetky európske bezpečnostné normy.

Vyžaduje: nepretržitý prívod elektrickej energie 220V - klasická zásuvka.

Maximálna záťaž 226 kg, Maximálny počet deti na hrade súčasne: 5. Rozmery: 5 x 4 x 3 m, Veľkosť: 20 m2

V cene prenájmu atrakcie je zahrnuté: :skákací hrad, fukár (230V, 50Hz), ukotvovacie kolíky, podkladová plachta pod hrad


ELEKTRICKÉ ŠTVORKOLKY

Elektrické štvorkolky sú ideálne pre jazdu v teréne. Štvorkolka má mäkké kolesá, čím je komfortná. Vhodná pre deti od 2 rokov do 7 rokov. 
 • Rýchlosť: 3 - 5 km/h
 • Predné svetlomety
 • Mäkké EVA kolesá
 • Koženkové sedadlo
 • Plyn sa pridáva stlačením pedála
 • Odpružené nápravy
 • Funkčné predné aj zadné svetlá
 • Štartovanie gombíkom
 • NÚDZOVÁ BRZDA NA DIAĽKOVOM OVLÁDANÍ - vypína všetky jazdné funkcie autíčka. Opätovné stlačenie núzdovej brzdy znova aktivuje jazdné funkcie. Táto novinka poskytuje maximálnu kontrolu rodiča nad vozidlom a bezpečné používanie.


ŠĽAPACIE MOTOKÁRY

Šľapacie motokáry majú nosnosť až do 60 kg a sú určené pre deti vo veku od 5 - do 12 rokov.  Motokára so stabilným podvozkom a vyprofilovaným sedadlom zabezpečuje pohodlie a príjemnú jazdu.   Na motokáry je potrebný pevný povrch.

 • Maximálne zaťaženie 60 kg / Navrhovaný vek 5-12rokov
 • Technické parametre:
  • Pneumatické kolesá na ložiskách,  vysoko odolné pneumatiky
  • Rozmery motokáry: dĺžka 121 cm x šírka 76 cm x výška 65 cm
  • Nastaviteľné sedadlo : vzdialenosť od okraja sedadadla : od 30 cm do 55 cm k pedálom
  • Ručná brzda na oboch zadných kolesách pre zvýšenú bezpečnosť
  • Kovový rám, śportový volant
  • Voľný beh (voľné koleso) - schopnosť odpojiť pohon
  • možnosť jazdy dopredu a dozadu

MODELOVANIE Z BALÓNOV

Modelovanie z balónov je obľúbená atrakcia pre deti. Z obyčajného balóna sa v priebehu pár sekúnd stane meč, žirafa, psík, kvetinka, včela, lietadlo, opica a mnoho ďalšieho.

Balónová postavička či zvieratko je pre deti zároveň pekným darčekom.  

V prípade menšieho počtu detí je modelovanie balónov možné využiť aj ako workshop pre deti - deti sa naučia z balónov vymodelovať jednoduchšie postavičky.

Modelovanie balónov prebieha v kostýme milého klauna. Pracujeme s kvalitnými balónmi spoločnosti Qualatex .

PODMIENKY PRENÁJMU

1. Vek nájomcu musí byť najmenej 18 rokov

2. Prenajímateľ nájomcovi prenajíma skákací hrad na vopred dohodnuté obdobie. Prenajímateľ poskytne nájomcovi bezpečnostné pokyny aj v písomnej forme, ktorých porozumenie nájomca potvrdí svojim podpisom.

3. Nájomca plne zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré budú atrakciu používať a zaväzuje sa k dodržiavaniu bezpečnostných podmienok.

4. Nájomca úplne zodpovedá za vypožičaný  skákací hrad. Je povinný starať sa o neho tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu. V prípade poškodenia skákacieho hradu vinou nájomcu je povinný uhradiť všetky náklady na jeho opravu, vrátane prepravy.

5. Nájomca nesmie skákací hrad požičať tretej osobe.  

6. Prenajímateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne vinou nesprávneho zaobchádzania, nedodržaním bezpečnostných pokynov či poškodením zapožičaného skákacieho hradu zo strany nájomcu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. K zaisteniu bezproblémového chodu atrakcie je potrebný rovný terén a dostatok miesta v okolí hradu. Terén musí byť zbavený kameňov, ostrých predmetov, tŕňov, presahujúcich konárov stromov a kríkov. K zaisteniu dostatočnej stability sa hrad pripevňuje kolíkmi (na trávnatom povrchu).

2. V blízkosti hradu je zakázaná manipulácia s ohňom a všetkými predmetmi, ktoré by mohli hrad poškodiť.

3. Prevádzka atrakcie musí byť pod stálym dohľadom dospelej osoby. Za akékoľvek úrazy je zodpovedný nájomca. Nesmie byť prekročená nosnosť atrakcie  - maximálna záťaž 226 kg, maximálny počet deti súčasne: 5. Hrad je určené výlučne pre deti, nie pre dospelé osoby alebo zvieratá.

4. Do skákacieho hradu je zakázané si nosiť jedlo a nápoje a akékoľvek predmety, ktoré by mohli hrad poškodiť. Pred vstupom do hradu je potrebné sa vyzuť. Do hradu vstupujú deti bez okuliarov a žuvačiek.

5. Skákací hrad nesmie byť v prevádzke, pokiaľ prší. Elektrické káble a ventilátor musia byť vždy chránené pred vodou. V prípade dažďa alebo akýchkoľvek nepriaznivých poveternostných podmienok /vietor/  je potrebné skákací hrad vypnúť z elektriky a odpojiť od fukára a fukár je potrebné ihneď odložiť. Hrad je potrebné umiestniť na bezpečné miesto. Pokiaľ atrakcia zmokne, je potrebné ju nechať vysušiť.

6. Fukár musí byť zapojený po celú dobu prevádzky atrakcie – prúd vzduchu ho tak udržuje trvale nafúknutý a to i pri menšom poškodení. Pri  používaní atrakcie je zakázané šplhať sa alebo vešať sa na steny hradu. Súčasne nie je prípustné sedenie na prednej časti atrakcie, pretože hrozí nerovnomerné rozloženie vzduchu v hrade. Pokiaľ je hrad preťažený, môže nastať problém s ventilátorom. 

MONTÁŽ

1. Atrakcia musí byť inštalovaná na rovnom povrchu. Skontrolujte, či sa na zemi nenachádzajú ostré predmety, ktoré by mohli hrad poškodiť.

2. Najprv roztiahnite podkladovú plachtu. Položte na ňu hrad a roztiahnite ho.  

3. Fukár položte blízko hradu. Na vývod fukáru navlečte rukáv z hradu, ktorý sa nachádza na zadnej strane atrakcie. Rukáv k fukáru poriadne uviažte.

4. Fukár zapojte do zásuvky a zapnite. Hrad sa začne ihneď nafukovať. Jeho nafúknutie trvá približne minútu.

5. Po nafúknutí upevnite hrad do zeme s kolíkmi, čím je atrakcia pripravená na prevádzku.

6. Keď budete chcieť skákací hrad zložiť, jednoducho vypnite fukár, čím hrad spadne na zem. NIKDY NEVYPÍNAJTE FUKÁR, KEĎ SÚ NA HRADE ALEBO V JEHO BLÍZKOSTRI DETI.

7. Odpojte rukáv hradu od fukára, vyberte kolíky zo zeme. Postupným skladaním atrakcie vytláčate z neho vzduch. Po jeho zložení ho uložte do prepravného vaku.

 

Kontaktné údaje

Mailová adresa
Telefónne číslo